Cloudie Shirt

490,000đ

590,000đ

Thông tin sản phẩm:

Size XS: Chiều dài 32   Vòng ngực 76-80   Vòng eo  60-64 

Size S : Chiều dài 32   Vòng ngực 80-84    Vòng eo  64-66 

Size M: Chiều dài  32   Vòng ngực 84-88   Vòng eo 64-70  

Size L:  Chiều dài 32   Vòng ngực 88-92     Vòng eo 70-74  

Size XL: Chiều dài 32   Vòng ngực 92-96  Vòng eo 74-78  

Chất liệu : Linen

Size:
Màu:
Số lượng :

93

Thông tin sản phẩm:

Size XS: Chiều dài 32   Vòng ngực 76-80   Vòng eo  60-64 

Size S : Chiều dài 32   Vòng ngực 80-84    Vòng eo  64-66 

Size M: Chiều dài  32   Vòng ngực 84-88   Vòng eo 64-70  

Size L:  Chiều dài 32   Vòng ngực 88-92     Vòng eo 70-74  

Size XL: Chiều dài 32   Vòng ngực 92-96  Vòng eo 74-78  

Chất liệu : Linen

94 95 96

Sản Phẩm Đã Xem

Cloudie Shirt

490,000đ 590,000đ

Sản Phẩm Liên Quan

Facebook Chat

Facebook